เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00361265
บาร์โค้ด39611600955081
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 482 (01 พ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0