เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00360039
บาร์โค้ด39611600953946
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 477 (16 ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า25 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0