เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00360079
บาร์โค้ด39611600953920
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 478 (01 ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า25 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0