เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00360805
บาร์โค้ด39611600953532
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 481 (16 ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0