เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00360871
บาร์โค้ด39611600953151
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 480 (01 ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า29 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0