เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00359071
บาร์โค้ด39611600949878
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 476 (01 ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0