เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00358452
บาร์โค้ด39611600949498
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 475 (16 ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า3 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1