เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00358644
บาร์โค้ด39611600949118
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 474 (01 ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0