เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00358366
บาร์โค้ด39611600949100
เล่มVol. 13 No. 148 (Jul.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Jul 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0