เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00362062
บาร์โค้ด39611600948250
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 473 (16 มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0