เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00357568
บาร์โค้ด39611600947583
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 472 (01 มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า14 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0