เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00356914
บาร์โค้ด39611600947161
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 471 (16 พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0