เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00357444
บาร์โค้ด39611600946627
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 469 (16 เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0