เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00356375
บาร์โค้ด39611600946205
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 470 (01 พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า8 May 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0