เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00356031
บาร์โค้ด39611600946064
เล่มVol. 13 No. 145 (Apr.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า25 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0