เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00355969
บาร์โค้ด39611600945967
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 468 (01 เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0