เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00355945
บาร์โค้ด39611600945553
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 467 (16 มี.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0