เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00355460
บาร์โค้ด39611600945280
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 466 (01 มี.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0