เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00354863
บาร์โค้ด39611600944689
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 465 (16 ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า27 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0