เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00354941
บาร์โค้ด39611600943590
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 464 (01 ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0