เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00355866
บาร์โค้ด39611600942782
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 462 (01 ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า18 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0