เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00354008
บาร์โค้ด39611600942212
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 461 (16 ธ.ค.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า16 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0