เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00353347
บาร์โค้ด39611600941925
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 460 (01 ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า14 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0