เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00352910
บาร์โค้ด39611600941362
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 459 (16 พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า22 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0