เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00352299
บาร์โค้ด39611600940026
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 457 (16 ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า31 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0