เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00351673
บาร์โค้ด39611600939754
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 456 (01 ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0