เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00351363
บาร์โค้ด39611600939036
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 455 (16 ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า27 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0