เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00350518
บาร์โค้ด39611600938517
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 454 (01 ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า8 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0