เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00350048
บาร์โค้ด39611600938012
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 453 (16 ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2