เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00349302
บาร์โค้ด39611600937402
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 452 (01 ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า2 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1