เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00349546
บาร์โค้ด39611600936370
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 450 (01 ก.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า16 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0