เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00348317
บาร์โค้ด39611600935935
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 449 (16 มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1