เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00362019
บาร์โค้ด39611600935646
เล่มVol. 12 No. 135-138 (Jun.-Sep.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า23 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0