เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00347777
บาร์โค้ด39611600935265
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 448 (01 มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า1 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0