เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00347390
บาร์โค้ด39611600934771
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 447 (16 พ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0