เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00346944
บาร์โค้ด39611600934185
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 446 (01 พ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า8 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1