เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00346693
บาร์โค้ด39611600933559
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 445 (16 เม.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า2 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0