เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00346218
บาร์โค้ด39611600932924
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 444 (01 เม.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0