เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00345778
บาร์โค้ด39611600932460
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 443 (16 มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0