เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00345516
บาร์โค้ด39611600932098
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 442 (01 มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า17 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0