เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00344785
บาร์โค้ด39611600931181
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 441 (16 ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า22 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0