เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00344291
บาร์โค้ด39611600930720
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 440 (01 ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า8 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0