เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00344041
บาร์โค้ด39611600930324
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 439 (16 ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า31 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0