เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00364786
บาร์โค้ด39611600926959
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 497 (16 มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1