เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00199999
หมายเลขทรัพยากรi00350110
บาร์โค้ด39611600926516
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บBook – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า24 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0