เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00190601
หมายเลขทรัพยากรi00331090
บาร์โค้ด39611600925398
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บReference – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า12 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0