เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00190601
หมายเลขทรัพยากรi00331089
บาร์โค้ด39611600925397
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า12 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0