เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00199901
หมายเลขทรัพยากรi00349332
บาร์โค้ด39611600923738
เล่มล.1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBook – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า2 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3