เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00199901
หมายเลขทรัพยากรi00349337
บาร์โค้ด39611600923733
เล่มล.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า2 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3