เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00199998
หมายเลขทรัพยากรi00351226
บาร์โค้ด39611600923188
เล่มล.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า21 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม5